เกี่ยวกับเรา กิจธนันต์

เริ่มต้นจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมาในท้องถิ่น จากการสั่งสมประสบการณ์ผนวกกับความชำนาญในการก่อสร้าง ปัจจุบัน เราเติบโดอย่างต่อเนื่องขยายขอบเขตเป็นผู้รับเหมาที่มีศักยภาพบริหารจัดการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งอาคารที่อยู่อาศัย เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ โรงแรม หรืออาคารเชิงพาณิชย์ และเชิงอุตสาหกรรม

การดำเนินงาน

  • บริหารจัดการในฐานะผู้รับเหมาหลัก (Main Contractor) นำเสนองานด้วยวิธีประกวดราคา หรือได้รับความไว้วางใจและว่าจ้างจากเจ้าของโครงการโดยตรง
  • บริหารจัดการในฐานะผู้รับเหมาช่วง (Sub Contractor) เช่น จำนวนโครงการที่มีมากเกินผู้รับเหมาเพียงรายเดียว หรือโครงการมีความซับซ้อน หรือเป็นผู้ดำเนินงานจากต่างประเทศ เรายินดีที่จะพิจารณาเป็นผู้รับเหมาช่วงเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ
  • นำเสนองานร่วมกับบริษัทอื่นตามข้อกำหนดของเจ้าของโครงการ
  • ในฐานะกิจการร่วมค้า (Join Venture) ร่วมลงทุนบริหารจัดการและรับผิดชอบร่วมกับผู้ลงทุนหรือเจ้าของโครงการทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ข้อตกลง มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะเจริญเติบโตร่วมกัน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำ ทางด้านการก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ภายใต้คุณภาพ การบริการ ด้วยจริยธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

พันธกิจ