กิจธนันต์ : Kijtanant Ltd., Part

RESIDENTIAL & COMMERCIAL CONSTRUCTION

02 935 8433-34

 

เราดูแลเอาใจใส่ลูกค้ามามากกว่า 10 ปี มีผลงานยืนยันถึงคุณภาพ ทั้งอาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงงาน
อาคารที่อยู่อาศัย เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม นับตั้งแต่งานวางฐานราก งานโครงสร้าง
งานระบบไฟฟ้า  งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ และระบบความปลอดภัย ไปจนถึงรายละเอียดในการการตกแต่งภายใน
เพื่อสุทรียภาพในการใช้งานและการอยู่อาศัย

เกี่ยวกับเรา

โครงการก่อสร้างในปัจจุบัน

KIJTANANT LIMITED PARTNERSHIP
29 Soi Ladprao wanghin 11, Ladprao wanghin Road, Ladprao, Bangkok 10230
Tel : 02 935 8433-34 Fax : 02 935 8435 Email : webmaster@kijtanant.com